Påminnelseprogram Prolia Patienter

Prolia Påminnelse - patientpåminnelseprogram för patienter som står på Prolia (denosumab) - instruktioner för vårdpersonal.