Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Patientinformation, Kolesterolkoll.se

Kampanj för att öka kännedomen. Med kolesterolkoll vill vi öka kännedomen kring riskerna med ett för högt LDL-kolesterolvärde, speciellt om du tidigare drabbats av en hjärt-kärlhändelse. Kampanjen riktar sig till allmänheten och till behandlande läkare.