Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Bone Academy - utbildningsmaterial inom osteoporos

Bone Academy är ett övergripande utbildningsmaterial för sjukvårdspersonal för att användas vid t ex utbildningar kring osteoporos. Det består av fyra moduler och omfattar följande områden:

Modul 1: Osteoporosens biologi
Modul 2: Osteoporos – en tyst sjukdom
Modul 3: Utredning och behandling av osteoporos
Modul 4: Benspecifika läkemedel vid osteoporos

Vänligen kontakta Amgen via beställningsknappen nedan för att få ta del av utbildningsmaterialet som sedan skickas via länk som digitala filer att ladda ner (PDF/PPT) samt för att få ta del av modul 4 som inte finns online. Modul 4 är primärt tänkt att användas av föreläsare i utbildningssyfte, men vill du som enskild individ ha tillgång till detta material kommer en Amgenrepresentant gå igenom innehållet vid överlämnandet.

Bone Academy vänder sig endast till sjukvårdspersonal och inte till patienter/allmänhet. Amgen ansvarar inte för om materialet används utöver det tilltänka syftet. Utifall Amgen gjort uppdateringar ansvarar sjukvårdspersonal för att säkerställa att det alltid är den senaste korrekta versionen som används, som finns tillgänglig på denna sida.