Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Nationellt Nätverksmöte för osteoporossjuksköterskor - lunchföreläsning

Varmt välkomna till det åttonde nätverksmötet som denna gång enbart sker i digital form. Lunchföreläsningen kommer att bestå av en uppdatering om identifiering, behandling och uppföljning av patienter med hög risk för fraktur.

 

Genomförda webbinarier och digitala utbildningar 2021

20 jan Utbildningsmöte med tema Familjär Hyperkolesterolemi
28 jan MRD-negativitet vid pre-B-ALL hos vuxna med eller utan efterföljande transplantation
4 feb Nya behandlingsrekommmendationer från Läkemedelsverket och PSV inom osteoporos
17 feb Svår osteoporos - en fallbaserad fördjupning
16 mar Hur förebygger vi osteoporosrelaterade frakturer i Skåne, nu och i framtiden?
18 maj Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp (PSV) - Osteoporosfrakturen från slutenvård till primärvård
9 jun Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
30 sep Post ESMO - Fokus på gastrointestinal cancer
7 okt Dags att bromsa den tysta folksjukdomen! - så behandlar vi osteoporos i primärvården
7 okt Cytokinfrisättningssyndrom – En viktig biverkan vid immunterapi. Uppkomst, orsaker, profylax och hantering
15 okt Post ESMO - Fokus på lungområdet
15 okt Real World Perspectives of Patients and Physicians on Treatment Outcome
15 okt Kardiologdialog, Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom - regional implementering av den nationellt styrande modellen
20-21 okt Nationellt digifysiskt utbildningsmöte med tema Familjär Hyperkolesterolemi
21 okt Osteoporos – ett prioriterat område. Frakturkedjan i teori och praktik
18 nov Nationellt nätverksmöte för osteoporosintresserade sjuksköterskor m fl.